Historie

HISTORIE

 

De tre underafdelinger i GGIF – gymnastik, håndbold og fodbold - har i en årrække arbejdet sammen om større arrangementer som julebal og servering ved Den jyske Sparekasses garantmøder. I forbindelse med disse arrangementer var det flere gange blevet luftet på bestyrelsesplan,

at vi burde sætte gang i en udendørs koncert, som virkelig kunne trække folk op af stolene. Disse tanker fik endnu mere næring, da samarbejdet om en række arrangementer i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 2002 forløb på bedste vis.

 

Det var året efter, at foreningen forsøgte at trække Lars Lilholt til Grindsted, men da kunstneren ikke rigtigt kunne besinde sig, blev det klart, at der måtte forsøges nye veje.

 

Ambitionerne var høje, og på et tidspunkt var der ”et halvt tilsagn” fra Kim Larsen, som på den ene side var ønskekunstneren, men rigtig nok også en ordentlig mundfuld til en koncert, vi reelt ikke havde nogen erfaring med at arrangere.

 

Kim meldte dog fra, og i stedet blev der hen over foråret 2004 tegnet kontrakter med Shubidua, Tørfisk, Neighbours og Take Off, så nu var det bare om at komme i gang med alle andre praktiske gøremål som f.eks at indhente tilladelser fra kommunen, politiet og beredskabschefen.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 12 mand: Kurt Holm, Bent Kirkegaard, Per Knudsen, Aksel Pedersen, Niels Chr. ”Niller” Jensen, Søren Klausen, Morten Melvej, Michael Eisig, Pauli Jørgensen, Jimmy Andersen, Palle Jacobsen, Chris Ælmholdt.

 

Tilbageblik på den første koncert i 2004

 

Arbejdsopgaverne blev fordelt, og foreningerne gik i gang med at hverve de mange hjælpere, der skulle bestyre salgsstederne. En opgave, der overraskende nok gik rimeligt problemfrit.

 

Grindsted Stadion måtte ligeledes gøres klar til de mange tilskuere, og fik etableret ny 4-m bred trappe ved indgangen, og volden blev gravet ud ved østporten, så lastvogne kunne komme ind med scene, lys og lyd mm.

 

Lørdag den 7. august 2004 kunne dørene så slås op for ca. 1700 betalende gæster. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og gæsterne råhyggede sig på tæpper og klapstole i venners lag.

 

NU var der tændt op under gryden.